TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI :

SGK’lıya hastanede fark ödemek yok!

Hem hesaplı, hem çok faydalı; Tarabya Sigorta olarak bu poliçenin tüm SGK’lılara yayılmasını ticari kaygılardan uzak sosyal bir sorumluluk vazifesi olarak görmekteyiz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde SGK’lılar, poliçenin alındığı sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu özel hastanelerde fark ücreti ödemeden tedavi olabilirler.

Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası:

Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sigortalıların, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve Özel Şartlar dahilinde karşılar. Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan yabancı uyruklu kişiler bu poliçe kapsamında sigortalanabilir.

Neden Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Almalıyım?

Özel hastane kullanım alışkanlığının giderek yaygınlaşması, bununla birlikte hastaların ödemesi gereken fark ücretlerinin de artması,

Gelir seviyesindeki artışın hastanelere ödenecek fark tutarları ile aynı seviyede olmamasından dolayı hasta tarafından bu tutarların ödenmesinde büyük güçlük çekilmesi,

Hastaların ödeyecekleri fark tutarlarını düşürmek için gerekli olan tedavi dışında, daha basit ve ucuz bir tedaviyi tercih ediyor olması ya da tedaviden tamamen vazgeçmesi,

Hastane, hasta ve doktorun fiyata endeksli bir modele kayması

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda Bir İlk: Tüp Bebek Teminatı

Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında, sigortalılarımızın, tüp bebek ile ilgili giderlerini de karşılıyoruz. Bu teminat, SGK’nın tüp bebek tedavisi ödeme şartları doğrultusunda, 1 yıllık poliçe süresi boyunca geçerlidir ve ek prim ödenmesi koşuluyla poliçeye dahil edilebilecektir.

Anadolu Sigorta ve Kolan Hastanesi işbirliği ile bu teminat, sadece Şişli Kolan Hastanesi ve Beylikdüzü Kolan Hastanesi’nde geçerli olacaktır.

Neleri kapsar?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında, Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Özel Şartları çerçevesinde sigortalının, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderleri, poliçesinde belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve bu dokümanda belirtilen detaylar dâhilinde tazmin edilir.

SGK’dan provizyon alınmamış sağlık harcamalarına ait giderler bu poliçe kapsamı dışındadır.

Bu poliçe kapsamında ödeme yapılabilmesi için, sigortalının muayene, tetkik ve tedavilerinin, poliçenin geçerli olduğu tarihler arasında gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

Belirtisinin/bulgusunun veya teşhisinin ve/veya tedavisinin başlangıcı sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan rahatsızlıklar ve bunlara bağlı olarak gelişen rahatsızlıklara (komplikasyonlara) ilişkin tüm giderler poliçe kapsamı dışındadır.

Sadece SGK tarafından karşılanacak tedavi masraflarının yasal çerçeve içerisinde sigortalının ödemesi gereken fark kısmı özel şartlar dâhilinde bu poliçe kapsamında karşılanmaktadır.

Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünleri, şirketimizin Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için anlaşmalı olduğu ve SGK ile de anlaşması bulunan kurumlarda/doktorlarda geçerlidir.

Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında sadece Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti (T.C) vatandaşları ve Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan yabancı uyruklu kişiler sigortalanabileceklerdir.

Bu poliçe sadece Türkiye Cumhuriyeti (T.C) sınırları dâhilinde geçerli olup, yurtdışında geçerli değildir. KKTC yurtdışı olarak kabul edilmektedir.

Sağlıklı olarak doğan bebekler, doğum tarihlerini takiben 15 gün içinde başvuru formu doldurulup şirketimize iletilmesi durumunda, doğum tarihleri itibariyle sigortalanabilmektedir. Bu bebeklerin doğuştan gelen rahatsızlıkları poliçe kapsamı ve teminatları dâhilinde ödenmektedir.

Doğum teminatı ve tüp bebek teminatı isteğe bağlı olarak belirlenen ek primin ödenmesiyle poliçeye ilave edilebilmektedir.

18 yaşından küçük çocuklar belli oranlarda ek prim uygulanarak ebeveynleri olmadan tek başlarına sağlık sigortası kapsamında sigortalanabilirler.

0-17 yaş (17 dâhil) arasında, ebeveynleri olmadan sigortalanacak kardeşlerin poliçelerine %10 aile indirimi uygulanacaktır. Tek başına çocuk ek primi uygulanmaya devam edecektir. Kardeşlerin her biri için ayrı bir poliçe düzenlenecektir.