ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

Sağlık bu şakaya gelmez!

Sahip olduğunuz en değerli varlığınız öncelikle kendi sağlığınızdır. Özel sağlık sigortası bu bağlamda size kaliteli sağlık hizmetinden faydalanma imkanını, her bütçeye uygun çözümlerle sunmaktadır. Sağlık sigortası yaptırmayı geleceğe yapılan bir yatırım olarak düşünmek ve bir lüksten ziyade ihtiyaç olarak algılamak gerekir.

Tarabya Sigorta siz ve sevdikleriniz için en cazip ve ihtiyaca yönelik özel sağlık sigortası seçeneklerini Anadolu Sigorta güvencesiyle sunmaktadır.

Neden Bireysel Sağlık Sigortası Almalıyım?

Bireysel sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır.
Bireysel sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.
Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir. Bu imkândan yararlanabilmek için primlerin ait olunan vadelerde ödenmesi gerekir.

Bireysel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

İster yurtiçinde isterseniz yurtdışında aşağıdaki teminatlardan faydalanabilirsiniz.

Yatışlı Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ile ve limitsiz olarak karşılanmaktadır.

Ameliyat

Oda-yemek-refakatçi

Yoğun bakım (vak’a başı maks. 90 gün)

Doktor takibi

İlaç yatarak

Tanı yatarak

Kemoterapi

Radyoterapi

Diyaliz

Ayakta Tedavi Teminatları

Ayakta tedavi teminatları isteğe bağlı olarak, sadece yatışlı tedavi içeren ürünlerimize eklenebilmektedir. Teminat limitleri ve ödeme oranları ürünlere göre değişmektedir.

Doktor muayene

İlaç ayakta

Tanı ayakta

Fizik tedavi

Menopoz*

Trafik kazası sonucu diş tedavi giderleri

Doğum mutad kontrolleri

Kontrol mamografisi*

Psa*

Kolonoskopi*

(*)işaretli teminatlara ilişkin detaylar Özel Şartlar’da belirtilmektedir.

Diğer Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ve değişen limitlerle karşılanmaktadır.

Küçük müdahale

Evde bakım

Rehabilitasyon

Ameliyat sonrası fizik tedavi

Suni uzuv

Ambulans

Yurtiçi hava ambulansı

Yurtdışı hava ambulansı

Doğum

Yardımcı tıbbi malzemeler

Yenidoğan kuvöz teminatı

Check-up*

Neden Anadolu Sigorta?

Bireysel Sağlık Sigortası ürünlerinde, kanser, kalp, hipertansiyon ve şeker hastalıkları için 1 yıllık bekleme süresi yoktur. Eğer bu hastalıklar sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkarsa bu hastalıkların tedavi giderleri karşılanır ve bir sonraki sene sigortalıların poliçeleri yenilenir.

0-18 yaş arasındaki çocuklara sigortalandıkları gün, ömür boyu yenileme garantisi verilmesi uygulaması sigorta şirketleri içinde ilk kez Anadolu Sigorta’ya özgü bir uygulamadır.

Bireysel poliçelerde, doğum giderleri karşılanan bebeklerin kuvözde kalmaları söz konusu olursa, kuvöz masrafları poliçede belirtilen limit dâhilinde karşılanır. Bu teminat da sektörde bir ilk olarak Anadolu Sigorta tarafından gerçekleştirilen bir uygulamadır.

Bireysel poliçelerde, doğum giderleri karşılanan bebeklerin doğuştan gelen hastalıklarına ait giderler de karşılanır.

Bireysel poliçe kapsamındaki tüm ürünlerde, aynı ailedeki 18 yaşın altındaki çocukların hepsinin sigortalanması şartı ile 18 yaşın altındaki çocuklar, ebeveynleri olmaksızın tek başlarına sigortalanabilir.

Eko network tercih edilen ürünler haricindeki bireysel ürünlerin tümünde, yurtdışındaki tedavi giderleri poliçede belirtilen limitler dâhilinde karşılanır.

Bireysel ürünlerde anlaşmasız sağlık kuruluşlarındaki muayene, tanı ve ilaç giderlerinin geri ödemesinde uygulanan katılım payı oranı anlaşmalı kuruluşlardaki giderler için uygulanan katılım payı oranı ile aynıdır.