İŞYERİ SİGORTALARI

İşyerimiz; emeğimizin karşılığı!

Yatırımlarımızın ve emeğimizin boşa gitmemesi için olası zararlara karşı İşyerimizi Sigorta ile güvence altına almalıyız. Her sektöre yönelik işyeri paket poliçelerimiz ile birçok avantajdan faydalanabilirsiniz.

Tarabya Sigorta’da her işyerine özel bir işyeri paket sigortası var. Anadolu Sigorta’nın özelleştirilmiş sektörel teminatlar içeren paketleri aşağıdakilerdir.

KOBİ PAKET SİGORTA POLİÇESİ

ECZANE PAKET SİGORTA POLİÇESİ

TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ

MARKET PAKET SİGORTA POLİÇESİ

SAĞLIK KURUMLARI PAKET SİGORTA POLİÇESİ

GÜZELLİK MERKEZİ PAKET SİGORTA POLİÇESİ

GIDA PAKET SİGORTA POLİÇESİ

EĞİTİM KURUMLARI PAKET SİGORTA POLİÇESİ

AVM PAKET SİGORTA POLİÇESİ

AKARYAKIT SERVİS İSTASYONLARI PAKET SİGORTA POLİÇESİ

 

KOBİ PAKET SİGORTA POLİÇESİ

KOBİ Paket Sigorta Poliçesi, ülke ekonomisinin büyük bir çoğunluğunu oluşturan ve ekonomiye katma değer yaratan küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan KOBİ’lere yönelik olarak geliştirilmiş bir üründür.

Bu ürün ile KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu tüm teminatlar bir çatı altında toplanmış ve avantajlı fiyatlarla müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması hedeflenmiştir.

KOBİ Paket Sigorta Poliçesi kapsamındaki teminatlar şunlardır:

Yangın, yıldırım, infilâk

Yer kayması

Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar

Deprem ve yanardağ püskürmesi

Enkaz kaldırma masrafları

Fırtına

Duman

Kar ağırlığı

Sel, su baskını

Dahili su

Sprinkler sızıntısı sonucu oluşan dahili su hasarları

İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları

Kara/hava/deniz taşıtları çarpması

İş durması

Alternatif işyeri değişikliği masrafları

Kira kaybı

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

Hırsızlık

Bina sabit tesisat hırsızlık

Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlığı

Taşınan para hırsızlığı

Emniyeti suistimal

Geçici adres-nakil

Yangın mali sorumluluğu

Cam ve reklam panosu kırılması

Cam kırılmasına bağlı gıda bozulması*

Makine kırılması

Makine kırılması hasarları sonucu soğutucu cihazlarda ürün bozulması*

Elektronik cihaz

Çalışanlara ait özel eşyalar

İşveren sorumluluk*

Üçüncü şahıs sorumluluk*

Asansör, yürüyen merdiven sorumluluk*

Çocuk bakım hizmeti*

Garaj mali sorumluluk ve valet parking*

Su arıtma hasarları*

Ürün sorumluluk*

Ferdi kaza

Eksik sigorta klozu

Taşınmaza bağlı hukuksal koruma

Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri

Anadolu Hizmet İşyeri Yardım*

(*) ile işaretli teminatlar belirli faaliyet konuları için verilmektedir.

KOBİ Paket Sigorta Poliçesi ile işyerleri için uygun fiyat ve geniş teminatlarla otomatik olarak sunulan bazı özel avantajlar şunlardır:

Sprinkler Sızıntısı Sonucu Oluşan Dahili Su Hasarları
(Sadece Anadolu Sigorta’da Limitsiz Olarak)

Sprinkler tesisatından kaynaklanan hasarlar, Yangın Sigortası Genel Şartları – Dahili Su Klozu kapsamında teminata dâhildir.

İzolasyon Yetersizliği Sonucu Oluşan Dahili Su Hasarları
(Sadece Anadolu Sigorta’da 500.000.-TL Limit ile)
İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından (yer süzgeci bulunan) veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesi ile yakın sebebi derz kaynaklı olan hasarlar teminat kapsamına dâhil edilmiştir.

Eksik Sigorta Klozu
Yangın Sigortası Genel Şartları dâhilinde, sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olmaktadır. Kısmi hasarlarda ise, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark %10 veya daha az ise eksik sigorta uygulanmamaktadır.

Çalışanlara Ait Özel Eşyalar
İşyeri çalışanlarına ait özel eşyalar teminata dâhil edilmiştir.

Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri
Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri, kapsamlı bir sağlık hizmeti olarak sunulmaktadır. Bu hizmet kapsamında; kara ambulansına ilave olarak hava ve deniz ambulansı sağlanmaktadır. Ambulans sadece sağlık kuruluşlarına sevk eden bir araç olmayıp, devamlı hizmet (tam gün) vermek üzere, yoğun bakım donanımlı, en gelişmiş haberleşme teknolojisi ile donatılmış ve gereken durumlarda acil müdahale yapabilecek hekim, anestezi teknisyeninden oluşan bir ekip bulundurmaktadır. Bu hizmetten işyeri sigortası poliçesi satın alan bireysel/ tüzel kişiler ve aynı işyerinde Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı olarak çalışan ve İşyerinde bulunan kişiler mesai saatleri içerisinde yararlanabilirler. Ayrıca, sigortalı işyerinde Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı olarak çalışan kişilerin görev icabı sigortalı işyeri dışında bulunmaları hallerinde de hizmet geçerli olacaktır.

Anadolu Hizmet İşyeri Yardım
Sigorta sahibi, Anadolu Hizmet İşyeri Teminatı ile birçok asistans hizmetinden dilediği an yararlanarak sorunlarına çözüm bulabilir. Bu sayede de işine daha çok vakit ayırır. Anadolu Hizmet İşyeri Teminatlarından bazıları şunlardır:

Güvenlik Şirketi Hizmeti
Poliçe ile verilen teminatlar sonucu meydana gelen bir hasar durumunda sigortalının talebi ve Anadolu Sigorta’nın onayı ile tecrübeli ve güvenilir profesyoneller tarafından işyerinin güvenliği sağlanıncaya kadar işyerini koruma ve gözetim altına alma hizmeti, en fazla 2 gün için verilir.

Hukuki Danışma Hizmeti
Sigortalının ihtiyaç duyduğu herhangi bir hukuki konuda; özellikle alacakların tahsilatı, kira kontratları, marka/patent tescili, taklit edilen ürünlere karşı tedbirler, rekabet hukuku, teknik ve ticari konularda hukuki bilgilendirme sağlanmasıdır.

Kongre ve Fuar Danışma Hizmeti
Yurtiçinde ve yurtdışında işyerinin faaliyet alanları ile ilgili olarak sektörel fuar, kongre ve organizasyonların tarihlerinin sigortalının talep etmesi halinde telefonla bildirilmesi hizmetidir.

Seyahat Servisi
Anadolu Hizmet’in, işyerinin seyahatini her yönü ile planlayıp düzenleyeceği bir seyahat servisi hizmetidir.
Anadolu Hizmet, işyerinin tercihine göre eksiksiz bir yolculuk programı hazırlayarak uçak, tren, otobüs, otel ve araç kiralama rezervasyonlarını yapar.
Ayrıca seyahat için yapılan araştırma sırasında diğer alternatifler hakkında da tavsiyelerde bulunur.

ECZANE PAKET SİGORTA POLİÇESİ

Anadolu Eczane Paket Sigorta Poliçesi ile eczanelerin tüm sigorta ihtiyaçları tek bir poliçe ile teminat altına alınmaktadır.

Anadolu Eczane Paket Sigortası’nın sunduğu güvenceler:

Yangın, yıldırım, infilâk

Yer kayması

Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar

Deprem

Enkaz kaldırma masrafları

Fırtına

Duman

Kar ağırlığı

Sel, su baskını

Dahili su

Sprinkler sızıntısı sonucu oluşan dahili su hasarları

İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları

Kara/hava/deniz taşıtları çarpması

İş durması

Alternatif eczane değişikliği masrafları

Kira kaybı

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

Hırsızlık

Bina sabit tesisat hırsızlık

Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlığı

Taşınan para hırsızlığı

Emniyeti suistimal

Geçici adres-nakil

Yangın mali sorumluluğu

Cam ve reklam panosu kırılması

Makine kırılması

Makine kırılması hasarları sonucu soğutucu cihazlarda ürün bozulması

Elektronik cihaz

Çalışanlara ait özel eşyalar

İşveren sorumluluk

Mesleki sorumluluk

Üçüncü şahıs sorumluluk

Asansör, yürüyen merdiven sorumluluk

Ferdi kaza

Duvara monte raf devrilmesi teminatı

Nöbet teminatı

Sürsaj teminatı

Reçete ve İlaç teminatı

Eksik sigorta klozu

Yeni değerinden ödeme teminatı

Taşınmaza bağlı hukuksal koruma

Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri

Anadolu Hizmet İşyeri Yardım

Eczane Paket Sigorta Poliçesi ile uygun fiyat ve geniş teminatlarla otomatik olarak sunulan bazı özel avantajlar şunlardır:

Mesleki Sorumluluk
Sigortalının, ruhsat sahibi eczacının ve sigortalının hareketlerinden sorumlu olduğu sigortalı yerde resmen çalışanların, sigorta süresi içinde, sigortalı işyerinde icra ettikleri mesleki faaliyetlerindeki hataları veya ihmalleri neticesinde üçüncü kişilerin sağlıklarının bozulması, sağlık sorunlarının seyrinin değişerek daha da ağırlaşması veya ölümleri nedeni ile üçüncü kişiler tarafından sigortalıya karşı ileri sürülecek, manevi olanlar da dâhil olmak üzere, zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı teminat altına alınmıştır. Bu teminat para cezalarını kapsamaz.

Soğutucu Cihazlarda Ürün Bozulması
Sigortalı yerde bulunan soğutucu cihazların zarar görmesi ve bu nedenle içinde bulunan ilaç ve benzeri tıbbi malzemelerin ısı kaybına bağlı olarak kurtarılamayacak derecede hasarlanmaları teminat altına alınmıştır.

Nöbet Teminatı
Eczacılar Odası tarafından yayımlanmış nöbet çizelgesinde belirtilen tarihlerde, nöbetçi olunan gün için stok yapma ihtiyacı duyulabilir. Bu dönemde kapsam dâhilinde meydana gelen hasarlarda eksik sigortadan etkilenilmez.

Sürsaj Teminatı
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanabilecek fiyat artışlarına paralel olarak emtiada meydana gelebilecek bedel değişikliklerine karşı emtia otomatik teminat altındadır.

Reçete ve İlaç Teminatı
Eczanelerde fatura edilmek üzere bekleyen reçeteler ile kilit altında bulundurulması şartıyla yeşil ve kırmızı reçete konusu ilaç ve kimyasallar teminat altındadır.

Duvara Monte Raf Devrilmesi Teminatı
Sigorta konusu eczanede duvara monte edilmiş rafların devrilmesi sonucu, ilaç emtiasında meydana gelebilecek zararlar teminat altındadır.

Çalışanlara Ait Özel Eşyalar
İşyeri çalışanlarına ait özel eşyalar teminata dâhil edilmiştir.

Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri
Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri, kapsamlı bir sağlık hizmeti olarak sunulmaktadır. Bu hizmet kapsamında; kara ambulansına ilave olarak hava ve deniz ambulansı sağlanmaktadır. Ambulans sadece sağlık kuruluşlarına sevk eden bir araç olmayıp, devamlı hizmet (tam gün) vermek üzere, yoğun bakım donanımlı, en gelişmiş haberleşme teknolojisi ile donatılmış ve gereken durumlarda acil müdahale yapabilecek hekim, anestezi teknisyeninden oluşan bir ekip bulundurmaktadır.
Bu hizmetten işyeri sigortası poliçesi satın alan bireysel/ tüzel kişiler ve aynı işyerinde Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı olarak çalışan ve işyerinde bulunan kişiler mesai saatleri içerisinde yararlanabilirler. Ayrıca, sigortalı işyerinde Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı olarak çalışan kişilerin görev icabı sigortalı işyeri dışında bulunmaları hallerinde de hizmet geçerli olacaktır.

Anadolu Hizmet İşyeri Yardım
Sigorta sahibi, Anadolu Hizmet İşyeri Teminatı ile birçok asistans hizmetinden dilediği an yararlanarak sorunlarına çözüm bulabilir. Bu sayede de işine daha çok vakit ayırır. Anadolu Hizmet İşyeri Teminatlarından bazıları şunlardır:

Güvenlik Şirketi Hizmeti
Poliçe ile verilen teminatlar sonucu meydana gelen bir hasar durumunda sigortalının talebi ve Anadolu Sigorta’nın onayı ile tecrübeli ve güvenilir profesyoneller tarafından işyerinin güvenliği sağlanıncaya kadar işyerini koruma ve gözetim altına alma hizmeti, en fazla 2 gün için verilir.

Hukuki Danışma Hizmeti
Sigortalının ihtiyaç duyduğu herhangi bir hukuki konuda; özellikle alacakların tahsilatı, kira kontratları, marka/patent tescili, taklit edilen ürünlere karşı tedbirler, rekabet hukuku, teknik ve ticari konularda hukuki bilgilendirme sağlanmasıdır.

Kongre ve Fuar Danışma Hizmeti
Yurtiçinde ve yurtdışında işyerinin faaliyet alanları ile ilgili olarak sektörel fuar, kongre ve organizasyonların tarihlerinin sigortalının talep etmesi halinde telefonla bildirilmesi hizmetidir.

Seyahat Servisi
Anadolu Hizmet’in, işyerinin seyahatini her yönü ile planlayıp düzenleyeceği bir seyahat servisi hizmetidir.
Anadolu Hizmet, işyerinin tercihine göre eksiksiz bir yolculuk programı hazırlayarak uçak, tren, otobüs, otel ve araç kiralama rezervasyonlarını yapar.
Ayrıca seyahat için yapılan araştırma sırasında diğer alternatifler hakkında da tavsiyelerde bulunur.

TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ

Anadolu Turistik Tesis Paket Sigorta Poliçesi, turizm işletmelerinin karşılaşabileceği büyük-küçük pek çok riski geniş kapsamlı tek bir poliçeyle güvence altına almaktadır.

Bu sigorta ile hangi boyutta olursa olsun otel, motel, tatil köyü ve benzeri turistik tesisler başlığı altında toplanabilecek işletmelerin binaları, muhteviyatı (demirbaş, makine-tesisat, emtia, kasa muhteviyatı, odalarda ve emanete bırakılan eşyalar vb.), camları, tesiste konaklayan müşterileri, çalışanları ve üçüncü kişileri sigorta güvencesi altına alınır.
Üstelik, Anadolu Turistik Tesis Sigorta Poliçesi, geniş güvence kapsamını çok ekonomik çözümlerle sunar.

Anadolu Turistik Tesis Paket Sigorta Poliçesi’nin sunduğu güvenceler:

Yangın, yıldırım, infilâk

Yer kayması

Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar

Deprem

Enkaz kaldırma masrafları

Fırtına

Duman

Kar ağırlığı

Sel, su baskını

Dahili su

Sprinkler sızıntısı sonucu oluşan dahili su hasarları

İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları

Kara/hava/deniz taşıtları çarpması

İş durması

Alternatif otel masrafları

Kira kaybı

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

Hırsızlık

Bina sabit tesisat hırsızlık

Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlığı

Taşınan para hırsızlığı

Emniyeti suistimal

Otel odalarındaki müşteri eşyaları

Otel bagaj odalarında bulunan müşteri eşyaları

Otel vestiyerinde bulunan müşteri eşyaları

Otel çamaşırhanesine teslim edilen müşteri giyim eşyaları

Çalışanlara ait özel eşyalar

Geçici adres-nakil

Yangın mali sorumluluğu

Cam ve reklam panosu kırılması

Cam kırılmasına bağlı gıda bozulması

Makine kırılması

Makine kırılması hasarları sonucu soğutucu cihazlarda ürün bozulması

Elektronik cihaz

İşveren sorumluluk

Üçüncü şahıs sorumluluk

Asansör, yürüyen merdiven sorumluluk

Çocuk bakım hizmeti

Garaj mali sorumluluk ve valet parking

Su arıtma hasarları

Catering hizmetleri

Bedeni zararlar

Deniz taşıtlarından kaynaklanan bedeni zararlar

Kara taşıtları kazaları sorumluluğu

Hatalı tıbbi müdahale

Kilit değiştirme masrafları

Kirlenme hasarları

Spor etkinlikleri

Fiziki zararlar

Ferdi kaza - otel müşterileri dâhil

Eksik sigorta klozu

Yeni değerinden ödeme teminatı

Taşınmaza bağlı hukuksal koruma

Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri

Turistik Tesis Paket Sigorta Poliçesi ile uygun fiyat ve geniş teminatlarla otomatik olarak sunulan bazı özel avantajlar şunlardır:

Cam Kırılmasına Bağlı Gıda Bozulması
Sigortalı yerde bulunan, içinde gıda maddesi muhafaza edilen camdan mamul her türlü vitrin, tezgah, dolap vb. camının kırılması neticesinde gıda mamullerinde meydana gelebilecek zararlar teminata dâhil edilmiştir.

Soğutucu Cihazlarda Ürün Bozulması
Sigortalı yerde bulunan, otomatik olarak devreye girebilecek ve düzenli olarak bakımları yapılan bir jeneratöre bağlı olarak çalışan soğutucu cihazların zarar görmesi ve bu nedenle içinde bulunan gıda maddelerinin kurtarılamayacak derecede hasarlanmaları teminat altına alınmıştır.

Asansör, Yürüyen Merdiven Sorumluluk
Asansör ve yürüyen merdivenlerin üçüncü kişilere verecekleri zararlar sonucu meydana gelecek sorumluluklar teminat kapsamına dâhil edilmiştir.

Çocuk Bakım Hizmeti
İşletme tarafından sağlanan çocuk bakım (baby-sitter) hizmeti nedeniyle işletme müşterilerinin maruz kalacakları bedeni ve maddi zararlar sonucu sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dâhil edilmiştir.

Garaj Mali Sorumluluk ve Valet Parking
Otel otoparkına ya da park edilmek üzere otel görevlilerine bırakılan araçların, otel görevlileri tarafından park edilmesi, yer değiştirilmesi sırasında işletme görevlilerinin müşteri araçlarına verebilecekleri zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dahil edilmiştir.

Su Arıtma Hasarları
İşletmeye ait su arıtma nedeni ile üçüncü kişilerin maruz kalacakları bedeni zararlar sonucu sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dâhil edilmiştir.

Catering Hizmetleri
İşletme dışındaki mahallerde verilen catering hizmetleri sırasında üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar sonucu sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dâhil edilmiştir.

Kirlenme Hasarları
Otel işletmesinden kaynaklanabilecek ani ve beklenmedik kazalar sonucu oluşan çevre kirliliği riskleri, üçüncü şahıs sorumluluk teminatı kapsamına dâhildir.

Spor Etkinlikleri Teminatı
Otel konaklayanlarının ve diğer müşterilerin spor salonunda, havuzda, sauna ve spada, sahilde otelin sorumluluğunda olan spor aktivitelerinde bulunması nedeniyle uğrayabilecekleri zararlar sonucu sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dâhil edilmiştir.

Bedeni Zararlar Teminatı
Yangın, duman, infilâk, dahili su nedeniyle meydana gelecek bedeni zararlardan ötürü sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dâhil edilmiştir.

Hatalı Tıbbi Müdahale Teminatı
Otel sağlık personelinin yanlış ya da eksik tıbbi müdahalesi sonucu oluşabilecek zararlardan ötürü sigortalı otele düşecek hukuki sorumluluklar teminata dâhildir.

Kara Taşıtları Kazaları Sorumluluğu Teminatı
Karada çalışan her türlü motorlu taşıma aracı ve römorkları kullananlara, bu araçların sahiplerine veya bu araçları elinde bulunduranlara karşı ileri sürülecek talepler nedeniyle sigortalıya düşen sorumluluklar, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) kapsamına girmemek kaydıyla teminata dâhil edilmiştir.

Deniz Taşıtlarından Kaynaklanan Bedeni Zararlar Teminatı
Deniz taşıtlarından kaynaklanan bedeni zararlardan dolayı sigortalı otele düşecek hukuki sorumluluklar teminata dâhil edilmiştir.

Otel Bagaj Odaları Teminatı
Otelin bagaj odalarında bulunan müşterilere ait eşyaların (nakit ve kıymetli eşya hariç) zarar görmesi nedeniyle otele düşecek hukuki sorumluluklar teminata dâhil edilmiştir.

Otel Odalarındaki Müşteri Eşyası Teminatı
Otel odalarında bulunan müşteri eşyalarının zarar görmesi nedeniyle otele düşecek hukuki sorumluluklar teminata dâhil edilmiştir.

Otel Vestiyer Teminatı
Otel vestiyerinde bulunan müşteri eşyalarının zarar görmesi nedeniyle otele düşecek hukuki sorumluluklar teminata dâhil edilmiştir.

Otel Çamaşırhane Teminatı
Otel çamaşırhanesine teslim edilen müşteri giyim eşyalarının zarar görmesi nedeniyle otele düşecek hukuki sorumluluklar teminata dâhil edilmiştir.

MARKET PAKET SİGORTA POLİÇESİ

Anadolu Market Sigorta Poliçesi ile market sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin tüm sigorta ihtiyaçları tek bir poliçe ile teminat altına alınabilmektedir.

Bu poliçe ile teminat altına alınabilecek faaliyet kolları aşağıda sunulmuştur.

Bakkal, market veya süpermarket

Büyük mağaza, hipermarket, grosmarket

Et, balık ve tavuk ürünleri satış yeri

Anadolu Market Paket Sigortası’nın güvence altına aldığı riskler:

Yangın, yıldırım, infilâk

Yer kayması

Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar

Deprem

Enkaz kaldırma masrafları

Fırtına

Duman

Kar ağırlığı

Sel, su baskını

Dahili su

Sprinkler sızıntısı sonucu oluşan dahili su hasarları

İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları

Kara/hava/deniz taşıtları çarpması

İş durması

Alternatif işyeri değişikliği masrafları

Kira kaybı

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

Hırsızlık

Bina sabit tesisat hırsızlık

Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlığı

Taşınan para hırsızlığı

Emniyeti suiistimal

Geçici adres-nakil

Yangın mali sorumluluğu

Cam ve reklam panosu kırılması

Cam kırılmasına bağlı gıda bozulması

Makine kırılması

Makine kırılması hasarları sonucu soğutucu cihazlarda ürün bozulması

Elektronik cihaz

Çalışanlara ait özel eşyalar

İşveren sorumluluk

Üçüncü şahıs sorumluluk

Asansör, yürüyen merdiven sorumluluk

Çocuk bakım hizmeti *

Garaj mali sorumluluk ve valet parking *

Su arıtma hasarları *

Bedeni zararlar *

Ferdi kaza

Fiziki zararlar

Eksik sigorta klozu

Enflasyon koruması

Taşınmaza bağlı hukuksal koruma

Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri

Anadolu Hizmet İşyeri Yardım

(*) Büyük mağaza, hipermarket, grosmarket faaliyet konusu için verilmektedir.

Market Paket Sigorta Poliçesi ile uygun fiyat ve geniş teminatlarla otomatik olarak sunulan bazı özel avantajlar şunlardır:

Eksik Sigorta Klozu
Yangın Sigortası Genel Şartları dahilinde, sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olmaktadır. Kısmi hasarlarda ise, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark % 10 veya daha az ise eksik sigorta uygulanmamaktadır. 

Sprinkler Sızıntısı Sonucu Oluşan Dahili Su Hasarları
(Sadece Anadolu Sigorta’da Limitsiz Olarak)
Sprinkler tesisatından kaynaklanan dahili su hasarları teminata dâhildir.

İzolasyon Yetersizliği Sonucu Oluşan Dahili Su Hasarları
(Sadece Anadolu Sigorta’da 500.000.-TL Limit ile)
İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından (yer süzgeci bulunan) veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesi ile yakın sebebi derz kaynaklı olan hasarlar teminat kapsamına dâhil edilmiştir.

Çalışanlara Ait Özel Eşyalar
İşyeri çalışanlarına ait özel eşyalar teminata dâhil edilmiştir.

Cam Kırılmasına Bağlı Gıda Bozulması
Sigortalı yerde bulunan, içinde gıda maddesi muhafaza edilen camdan mamul her türlü vitrin, tezgah, dolap vb. camının kırılması neticesinde gıda mamullerinde meydana gelebilecek zararlar teminata dâhil edilmiştir.

Soğutucu Cihazlarda Ürün Bozulması
Sigortalı yerde bulunan, otomatik olarak devreye girebilecek ve düzenli olarak bakımları yapılan bir jeneratöre bağlı olarak çalışan soğutucu cihazların zarar görmesi ve bu nedenle içinde bulunan gıda maddelerinin kurtarılamayacak derecede hasarlanmaları teminat altına alınmıştır.

Asansör, Yürüyen Merdiven Sorumluluk
Asansör ve yürüyen merdivenlerin üçüncü kişilere verecekleri zararlar sonucu meydana gelecek sorumluluklar teminat kapsamına dâhil edilmiştir.

Çocuk Bakım Hizmeti
İşletme tarafından sağlanan çocuk bakım (baby-sitter) hizmeti nedeniyle işletme müşterilerinin maruz kalacakları bedeni ve maddi zararlar sonucu sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dâhil edilmiştir.

Garaj Mali Sorumluluk ve Valet Parking
İşletme otoparkına ya da park edilmek üzere işletme görevlilerine bırakılan araçların işletme görevlileri tarafından park edilmesi, yer değiştirilmesi sırasında işletme görevlilerinin müşteri araçlarına verebilecekleri zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dâhil edilmiştir.

Su Arıtma Hasarları
İşletmeye ait su arıtma nedeni ile üçüncü kişilerin maruz kalacakları bedeni zararlar sonucu sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dâhil edilmiştir.

Fiziki Zararlar Teminatı
Sigortalı kıymetlerde bu poliçe ile verilen teminatlar dışında devrilme, çarpma, kırılma, düşme sonucu oluşacak hasarlar poliçede belirtilen limiti ve şartlarla teminat altına alınmıştır.

Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri
Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri, kapsamlı bir sağlık hizmeti olarak sunulmaktadır. Bu hizmet kapsamında; kara ambulansına ilave olarak hava ve deniz ambulansı sağlanmaktadır. Ambulans sadece sağlık kuruluşlarına sevk eden bir araç olmayıp, devamlı hizmet (tam gün) vermek üzere, yoğun bakım donanımlı, en gelişmiş haberleşme teknolojisi ile donatılmış ve gereken durumlarda acil müdahale yapabilecek hekim, anestezi teknisyeninden oluşan bir ekip bulundurmaktadır.
Bu hizmetten işyeri sigortası poliçesi satın alan bireysel/ tüzel kişiler ve aynı işyerinde Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı olarak çalışan ve işyerinde bulunan kişiler mesai saatleri içerisinde yararlanabilirler. Ayrıca, sigortalı işyerinde Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı olarak çalışan kişilerin görev icabı sigortalı işyeri dışında bulunmaları hallerinde de hizmet geçerli olacaktır.

Anadolu Hizmet İşyeri Yardım
Sigorta sahibi, Anadolu Hizmet İşyeri Teminatı ile birçok asistans hizmetinden dilediği an yararlanarak sorunlarına çözüm bulabilir. Bu sayede de işine daha çok vakit ayırır. Anadolu Hizmet İşyeri Teminatlarından bazıları şunlardır:

Güvenlik Şirketi Hizmeti
Poliçe ile verilen teminatlar sonucu meydana gelen bir hasar durumunda sigortalının talebi ve Anadolu Sigorta’nın onayı ile tecrübeli ve güvenilir profesyoneller tarafından işyerinin güvenliği sağlanıncaya kadar işyerini koruma ve gözetim altına alma hizmeti, en fazla 2 gün için verilir.

Hukuki Danışma Hizmeti
Sigortalının ihtiyaç duyduğu herhangi bir hukuki konuda; özellikle alacakların tahsilatı, kira kontratları, marka/patent tescili, taklit edilen ürünlere karşı tedbirler, rekabet hukuku, teknik ve ticari konularda hukuki bilgilendirme sağlanmasıdır.

Kongre ve Fuar Danışma Hizmeti
Yurtiçinde ve yurtdışında işyerinin faaliyet alanları ile ilgili olarak sektörel fuar, kongre ve organizasyonların tarihlerinin sigortalının talep etmesi halinde telefonla bildirilmesi hizmetidir.

Seyahat Servisi
Anadolu Hizmet’in, işyerinin seyahatini her yönü ile planlayıp düzenleyeceği bir seyahat servisi hizmetidir. Anadolu Hizmet, işyerinin tercihine göre eksiksiz bir yolculuk programı hazırlayarak uçak, tren, otobüs, otel ve araç kiralama rezervasyonlarını yapar. Ayrıca seyahat için yapılan araştırma sırasında diğer alternatifler hakkında da tavsiyelerde bulunur.

SAĞLIK KURUMLARI PAKET SİGORTA POLİÇESİ

Anadolu Sağlık Kurumları Paket Sigorta Poliçesi ile sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tüm sigorta ihtiyaçları tek bir poliçe ile teminat altına alınmaktadır.

Bu poliçe ile teminat altına alınabilecek faaliyet kolları aşağıda sunulmuştur.

Hastane

Klinik veya poliklinik

Muayenehane

Laboratuvar – Yalnız tahlil yapanlar

Anadolu Sağlık Kurumları Paket Sigortası’nın sunduğu güvenceler:

Yangın, yıldırım, infilâk

Yer kayması

Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar

Deprem

Enkaz kaldırma masrafları

Fırtına

Duman

Kar ağırlığı

Sel, su baskını

Dahili su

Sprinkler sızıntısı sonucu oluşan dahili su hasarları

İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları

Kara/hava/deniz taşıtları çarpması

Hırsızlık

Bina sabit tesisat hırsızlık

Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlığı

Taşınan para hırsızlığı

Emniyeti suiistimal

Alternatif işyeri değişikliği masrafları

Kira kaybı

İş durması

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

Geçici adres-nakil

Yangın mali sorumluluğu

Cam ve reklam panosu kırılması

Makine kırılması

Makine kırılması hasarları sonucu soğutucu cihazlarda ürün bozulması

Elektronik cihaz

Çalışanlara ait özel eşyalar

İşveren sorumluluk

Üçüncü şahıs sorumluluk

Asansör, yürüyen merdiven sorumluluk

Garaj mali sorumluluk ve valet parking*

Bedeni zararlar*

Ferdi kaza

Fiziki zararlar

Eksik sigorta klozu

Enflasyon koruması

Taşınmaza bağlı hukuksal koruma

Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri

Anadolu Hizmet İşyeri Yardım

(*) Hastane faaliyet konusu için verilmektedir.

Anadolu Sağlık Kurumları Paket Sigorta Poliçesi ile uygun fiyat ve geniş teminatlarla otomatik olarak sunulan bazı özel avantajlar şunlardır:

Sprinkler Sızıntısı Sonucu Oluşan Dahili Su Hasarları
(Sadece Anadolu Sigorta’da Limitsiz Olarak)
Sprinkler tesisatından kaynaklanan hasarlar, Yangın Sigortası Genel Şartları – Dahili Su Klozu kapsamında teminata dâhildir.
 

İzolasyon Yetersizliği Sonucu Oluşan Dahili Su Hasarları
(Sadece Anadolu Sigorta’da 500.000.-TL Limit ile)
İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından (yer süzgeci bulunan) veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesi ile yakın sebebi derz kaynaklı olan hasarlar teminat kapsamına dâhil edilmiştir.

Eksik Sigorta Klozu
Yangın Sigortası Genel Şartları dahilinde, sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olmaktadır. Kısmi hasarlarda ise, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark % 10 veya daha az ise eksik sigorta uygulanmamaktadır.

Soğutucu Cihazlarda Ürün Bozulması
Sigortalı yerde bulunan soğutucu cihazların zarar görmesi ve bu nedenle içinde bulunan ilaç ve benzeri tıbbi malzemelerin ısı kaybına bağlı olarak kurtarılamayacak derecede hasarlanmaları teminat altına alınmıştır.

Çalışanlara Ait Özel Eşyalar
Çalışanlarınıza ait özel eşyalar poliçede belirtilen limitler kapsamında teminata dâhil edilmiştir.

Anadolu Hizmet İşyeri Yardım
Sigorta sahibi, Anadolu Hizmet İşyeri Teminatı ile birçok asistans hizmetinden dilediği an yararlanarak sorunlarına çözüm bulabilir. Bu sayede de işine daha çok vakit ayırır.
Anadolu Hizmet İşyeri Teminatlarından bazıları şunlardır:

Güvenlik Şirketi Hizmeti
Poliçe ile verilen teminatlar sonucu meydana gelen bir hasar durumunda sigortalının talebi ve Anadolu Sigorta’nın onayı ile tecrübeli ve güvenilir profesyoneller tarafından işyerinin güvenliği sağlanıncaya kadar işyerini koruma ve gözetim altına alma hizmeti, en fazla 2 gün için verilir.

Hukuki Danışma Hizmeti
Sigortalının ihtiyaç duyduğu herhangi bir hukuki konuda; özellikle alacakların tahsilatı, kira kontratları, marka/patent tescili, taklit edilen ürünlere karşı tedbirler, rekabet hukuku, teknik ve ticari konularda hukuki bilgilendirme sağlanmasıdır.

Kongre ve Fuar Danışma Hizmeti
Yurtiçinde ve yurtdışında işyerinin faaliyet alanları ile ilgili olarak sektörel fuar, kongre ve organizasyonların tarihlerinin sigortalının talep etmesi halinde telefonla bildirilmesi hizmetidir.

Seyahat Servisi
Anadolu Hizmet’in, işyerinin seyahatini her yönü ile planlayıp düzenleyeceği bir seyahat servisi hizmetidir. Anadolu Hizmet, işyerinin tercihine göre eksiksiz bir yolculuk programı hazırlayarak uçak, tren, otobüs, otel ve araç kiralama rezervasyonlarını yapar. Ayrıca seyahat için yapılan araştırma sırasında diğer alternatifler hakkında da tavsiyelerde bulunur.

GÜZELLİK MERKEZİ PAKET SİGORTA POLİÇESİ

Anadolu Güzellik Merkezi Paket Sigorta Poliçesi ile güzellik merkezlerinin tüm sigorta ihtiyaçları tek bir poliçede toplanmıştır.

Anadolu Güzellik Merkezi Paket Sigortası’nın sunduğu güvenceler:

Yangın, yıldırım, infilâk

Yer kayması

Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar

Deprem

Enkaz kaldırma masrafları

Fırtına

Duman

Kar ağırlığı

Sel, su baskını

Dahili su

Sprinkler sızıntısı sonucu oluşan dahili su hasarları

İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları

Kara/hava/deniz taşıtları çarpması

İş durması

Alternatif işyeri değişikliği masrafları

Kira kaybı

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

Hırsızlık

Bina sabit tesisat hırsızlık

Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlığı

Taşınan para hırsızlığı

Emniyeti suiistimal

Geçici adres-nakil

Yangın mali sorumluluğu

Cam ve reklam panosu kırılması

Makine kırılması

Elektronik cihaz

Çalışanlara ait özel eşyalar

İşveren sorumluluk

Üçüncü şahıs sorumluluk

Asansör, yürüyen merdiven sorumluluk

Bedeni zararlar

Ferdi kaza

Fiziki zararlar teminatı

Eksik sigorta klozu

Enflasyon koruması

Taşınmaza bağlı hukuksal koruma

Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri

Anadolu Hizmet İşyeri Yardım

Anadolu Güzellik Merkezi Paket Poliçesi ile işyerleri için uygun fiyat ve geniş teminatlarla otomatik olarak sunulan bazı özel avantajlar şunlardır:

Sprinkler Sızıntısı
(Sadece Anadolu Sigorta’da Limitsiz Olarak)
Sprinkler tesisatından kaynaklanan hasarlar, Yangın Sigortası Genel Şartları – Dahili Su Klozu kapsamında teminata dâhildir.

İzolasyon Yetersizliği Sonucu Oluşan Dahili Su Hasarları
(Sadece Anadolu Sigorta’da 500.000.-TL Limit ile)
İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından (yer süzgeci bulunan) veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesi ile yakın sebebi derz kaynaklı olan hasarlar teminat kapsamına dâhil edilmiştir.

Eksik Sigorta Klozu
Kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark % 10 veya daha az ise eksik sigorta uygulanmamaktadır.

Çalışanlara Ait Özel Eşyalar
İşyeri çalışanlarına ait özel eşyalar teminata dâhil edilmiştir.

Fiziki Zararlar Teminatı
Sigortalı kıymetlerde bu poliçe ile verilen teminatlar dışında devrilme, çarpma, kırılma, düşme sonucu oluşacak hasarlar teminat altına alınmıştır.

Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri
Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri, kapsamlı bir sağlık hizmeti olarak sunulmaktadır. Bu hizmet kapsamında; kara ambulansına ilave olarak hava ve deniz ambulansı sağlanmaktadır. Ambulans sadece sağlık kuruluşlarına sevk eden bir araç olmayıp, devamlı hizmet (tam gün) vermek üzere, yoğun bakım donanımlı, en gelişmiş haberleşme teknolojisi ile donatılmış ve gereken durumlarda acil müdahale yapabilecek hekim, anestezi teknisyeninden oluşan bir ekip bulundurmaktadır. Bu hizmetten işyeri sigortası poliçesi satın alan bireysel/tüzel kişiler ve aynı işyerinde Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı olarak çalışan ve işyerinde bulunan kişiler mesai saatleri içerisinde yararlanabilirler. Ayrıca, sigortalı işyerinde Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı olarak çalışan kişilerin görev icabı sigortalı işyeri dışında bulunmaları hallerinde de hizmet geçerli olacaktır.

Anadolu Hizmet İşyeri Yardım
Sigorta sahibi, Anadolu Hizmet İşyeri Teminatı ile birçok asistans hizmetinden dilediği an yararlanarak sorunlarına çözüm bulabilir. Bu sayede de işine daha çok vakit ayırır.
Anadolu Hizmet İşyeri Teminatlarından bazıları şunlardır:

Güvenlik Şirketi Hizmeti
Poliçe ile verilen teminatlar sonucu meydana gelen bir hasar durumunda sigortalının talebi ve Anadolu Sigorta’nın onayı ile tecrübeli ve güvenilir profesyoneller tarafından işyerinin güvenliği sağlanıncaya kadar işyerini koruma ve gözetim altına alma hizmeti, en fazla 2 gün için verilir.

Hukuki Danışma Hizmeti
Sigortalının ihtiyaç duyduğu herhangi bir hukuki konuda; özellikle alacakların tahsilatı, kira kontratları, marka/patent tescili, taklit edilen ürünlere karşı tedbirler, rekabet hukuku, teknik ve ticari konularda hukuki bilgilendirme sağlanmasıdır.

Kongre ve Fuar Danışma Hizmeti
Yurtiçinde ve yurtdışında işyerinin faaliyet alanları ile ilgili olarak sektörel fuar, kongre ve organizasyonların tarihlerinin sigortalının talep etmesi halinde telefonla bildirilmesi hizmetidir.

Seyahat Servisi
Anadolu Hizmet’in, işyerinin seyahatini her yönü ile planlayıp düzenleyeceği bir seyahat servisi hizmetidir. Anadolu Hizmet, işyerinin tercihine göre eksiksiz bir yolculuk programı hazırlayarak uçak, tren, otobüs, otel ve araç kiralama rezervasyonlarını yapar. Ayrıca seyahat için yapılan araştırma sırasında diğer alternatifler hakkında da tavsiyelerde bulunur.

GIDA PAKET SİGORTA POLİÇESİ

Anadolu Gıda Paket Sigorta Poliçesi ile gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tüm sigorta ihtiyaçları tek bir poliçe ile teminat altına alınmaktadır. Bu poliçe ile teminat altına alınabilecek faaliyet kolları aşağıda sunulmuştur.

Restoran

Kafeterya

Börekçi

Pasta ve şekerleme atölyesi/satış yeri

Birahane/meyhane

Anadolu Gıda Paket Sigortası’nın sunduğu güvenceler;

Yangın, yıldırım, infilâk

Yer kayması

Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar

Deprem

Enkaz kaldırma masrafları

Fırtına

Duman

Kar ağırlığı

Sel, su baskını

Dahili su

Sprinkler sızıntısı sonucu oluşan dahili su hasarları

İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları

Kara/hava/deniz taşıtları çarpması

İş durması

Alternatif işyeri değişikliği masrafları

Kira kaybı

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

Hırsızlık

Bina sabit tesisat hırsızlık

Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlığı

Taşınan para hırsızlığı

Emniyeti suiistimal

Geçici adres-nakil

Yangın mali sorumluluğu

Cam ve reklam panosu kırılması

Cam kırılmasına bağlı gıda bozulması

Makine kırılması

Makine kırılması hasarları sonucu soğutucu cihazlarda ürün bozulması

Elektronik cihaz

Çalışanlara ait özel eşyalar

İşveren sorumluluk

Üçüncü şahıs sorumluluk [1]

Ürün sorumluluk [6]

Asansör, yürüyen merdiven sorumluluk [1]

Su arıtma hasarları [1]

Ferdi kaza

Catering hizmetleri klozu [2]

Çocuk bakım hizmeti teminatı [3]

Fiziki zararlar teminatı [4]

Garaj mali sorumluluk ve valet parking teminatı [5]

Eksik sigorta klozu

Enflasyon koruması

Taşınmaza bağlı hukuksal koruma

Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri

Anadolu Hizmet İşyeri Yardım

[1] Birahane/Meyhane faaliyet konusu için verilmemektedir.

[2] Restoran ile Pasta ve şekerleme atölyesi/satış yeri faaliyet konuları için verilmektedir.

[3] Kafeterya ve Restoran faaliyet konuları için verilmektedir.

[4] Börekçi, Kafeterya, Restoran ile Pasta ve şekerleme atölyesi/satış yeri faaliyet konuları için verilmektedir.

[5] Birahane/Meyhane, Kafeterya ve Restoran faaliyet konuları için verilmektedir.

[6] Pasta ve şekerleme atölyesi/satış yeri faaliyet konusu için verilmektedir.

Anadolu Gıda Paket Sigorta Poliçesi ile uygun fiyat ve geniş teminatlarla otomatik olarak sunulan diğer çok özel avantajlar şunlardır:

Sprinkler Sızıntısı
(Sadece Anadolu Sigorta’da Limitsiz Olarak)
Sprinkler tesisatından kaynaklanan dahili su hasarları teminata dâhildir.

İzolasyon Yetersizliğinden Kaynaklanan Hasarlar
(Sadece Anadolu Sigorta’da 500.000.-TL Limit ile)
İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından (yer süzgeci bulunan) veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesi ile yakın sebebi derz kaynaklı olan hasarlar teminat kapsamına dâhil edilmiştir.

Eksik Sigorta Klozu
Yangın Sigortası Genel Şartları dâhilinde, sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olmaktadır. Kısmi hasarlarda ise, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark %10 veya daha az ise eksik sigorta uygulanmamaktadır.

Çalışanlara Ait Özel Eşyalar
İşyeri çalışanlarına ait özel eşyalar poliçede belirtilen limitler kapsamında teminata dâhil edilmiştir.

Cam Kırılmasına Bağlı Gıda Bozulması
Sigortalı yerde bulunan, içinde gıda maddesi muhafaza edilen camdan mamul her türlü vitrin, tezgâh, dolap vb. camının kırılması neticesinde gıda mamullerinde meydana gelebilecek zararlar teminata dâhil edilmiştir.

Soğutucu Cihazlarda Ürün Bozulması
Sigortalı yerde bulunan, otomatik olarak devreye girebilecek ve düzenli olarak bakımları yapılan bir jeneratöre bağlı olarak çalışan soğutucu cihazların zarar görmesi ve bu nedenle içinde bulunan gıda maddelerinin kurtarılamayacak derecede hasarlanmaları teminat altına alınmıştır.

Asansör, Yürüyen Merdiven Sorumluluk
Asansör ve yürüyen merdivenlerin üçüncü kişilere verecekleri zararlar sonucu meydana gelecek sorumluluklar teminat kapsamına dâhil edilmiştir.

Çocuk Bakım Hizmeti
İşletme tarafından sağlanan çocuk bakım (baby-sitter) hizmeti nedeniyle işletme müşterilerinin maruz kalacakları bedeni ve maddi zararlar sonucu sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dâhil edilmiştir.

Garaj Mali Sorumluluk ve Valet Parking
İşletme otoparkına ya da park edilmek üzere işletme görevlilerine bırakılan araçların işletme görevlileri tarafından park edilmesi, yer değiştirilmesi sırasında işletme görevlilerinin müşteri araçlarına verebilecekleri zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dâhil edilmiştir.

Su Arıtma Hasarları
İşletmeye ait su arıtma nedeni ile üçüncü kişilerin maruz kalacakları bedeni zararlar sonucu sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dâhil edilmiştir.

Catering Hizmetleri
İşletme dışındaki mahallerde verilen catering hizmetleri sırasında üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar sonucu sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar teminata dâhil edilmiştir.

Fiziki Zararlar Teminatı
Sigortalı kıymetlerde bu poliçe ile verilen teminatlar dışında devrilme, çarpma, kırılma, düşme sonucu oluşacak hasarlar teminat altına alınmıştır.

Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri
Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri, kapsamlı bir sağlık hizmeti olarak sunulmaktadır. Bu hizmet kapsamında; kara ambulansına ilave olarak hava ve deniz ambulansı sağlanmaktadır. Ambulans sadece sağlık kuruluşlarına sevk eden bir araç olmayıp, devamlı hizmet (tam gün) vermek üzere, yoğun bakım donanımlı, en gelişmiş haberleşme teknolojisi ile donatılmış ve gereken durumlarda acil müdahale yapabilecek hekim, anestezi teknisyeninden oluşan bir ekip bulundurmaktadır. Bu hizmetten işyeri sigortası poliçesi satın alan bireysel/ tüzel kişiler ve aynı işyerinde Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı olarak çalışan ve işyerinde bulunan kişiler mesai saatleri içerisinde yararlanabilirler. Ayrıca, sigortalı işyerinde Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı olarak çalışan kişilerin görev icabı sigortalı işyeri dışında bulunmaları hallerinde de hizmet geçerli olacaktır.

Anadolu Hizmet İşyeri Yardım
Sigorta sahibi, Anadolu Hizmet İşyeri Teminatı ile birçok asistans hizmetinden dilediği an yararlanarak sorunlarına çözüm bulabilir. Bu sayede de işine daha çok vakit ayırır. Anadolu Hizmet İşyeri Teminatlarından bazıları şunlardır:

Güvenlik Şirketi Hizmeti
Poliçe ile verilen teminatlar sonucu meydana gelen bir hasar durumunda sigortalının talebi ve Anadolu Sigorta’nın onayı ile tecrübeli ve güvenilir profesyoneller tarafından işyerinin güvenliği sağlanıncaya kadar işyerini koruma ve gözetim altına alma hizmeti, en fazla 2 gün için verilir.

Hukuki Danışma Hizmeti
Sigortalının ihtiyaç duyduğu herhangi bir hukuki konuda; özellikle alacakların tahsilatı, kira kontratları, marka/patent tescili, taklit edilen ürünlere karşı tedbirler, rekabet hukuku, teknik ve ticari konularda hukuki bilgilendirme sağlanmasıdır.

Kongre ve Fuar Danışma Hizmeti
Yurtiçinde ve yurtdışında işyerinin faaliyet alanları ile ilgili olarak sektörel fuar, kongre ve organizasyonların tarihlerinin sigortalının talep etmesi halinde telefonla bildirilmesi hizmetidir.

Seyahat Servisi
Anadolu Hizmet’in, işyerinin seyahatini her yönü ile planlayıp düzenleyeceği bir seyahat servisi hizmetidir. Anadolu Hizmet, işyerinin tercihine göre eksiksiz bir yolculuk programı hazırlayarak uçak, tren, otobüs, otel ve araç kiralama rezervasyonlarını yapar. Ayrıca seyahat için yapılan araştırma sırasında diğer alternatifler hakkında da tavsiyelerde bulunur.

EĞİTİM KURUMLARI PAKET SİGORTA POLİÇESİ

Anadolu Eğitim Kurumları Paket Sigorta Poliçesi ile okul, kreş, yuva, dershane gibi eğitim kurumlarının tüm sigorta ihtiyaçları tek bir poliçe ile teminat altına alınabilmektedir.

Anadolu Eğitim Kurumları Paket Sigortası’nın sunduğu güvenceler:

Yangın, yıldırım, infilâk

Yer kayması

Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar

Deprem

Enkaz kaldırma masrafları

Fırtına

Duman

Kar ağırlığı

Sel, su baskını

Dahili su

Sprinkler sızıntısı sonucu oluşan dahili su hasarları

İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları

Kara/hava/deniz taşıtları çarpması

İş durması

Alternatif işyeri değişikliği masrafları

Kira kaybı

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri kötü niyetli hareketler, terör

Hırsızlık

Bina sabit tesisat hırsızlık

Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlığı

Taşınan para hırsızlığı

Emniyeti suiistimal

Geçici adres-nakil

Yangın mali sorumluluğu

Cam ve reklam panosu kırılması

Makine kırılması

Elektronik cihaz

Çalışanlara ait özel eşyalar

İşveren sorumluluk

Üçüncü şahıs sorumluluk

Asansör, yürüyen merdiven sorumluluk

Ferdi kaza (öğrenciler dâhil)

Eksik sigorta klozu

Enflasyon koruması

Taşınmaza bağlı hukuksal koruma

Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri

Anadolu Hizmet İşyeri Yardım

Anadolu Eğitim Kurumları Paket Sigorta Poliçesi ile uygun fiyat ve geniş teminatlarla otomatik olarak sunulan bazı özel avantajlar şunlardır:

Sprinkler Sızıntısı
(Sadece Anadolu Sigorta’da Limitsiz Olarak)
Sprinkler tesisatından kaynaklanan dahili su hasarları teminata dâhildir.

İzolasyon Yetersizliğinden Kaynaklanan Hasarlar
(Sadece Anadolu Sigorta’da 500.000.-TL Limit ile)
İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından (yer süzgeci bulunan) veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesi ile yakın sebebi derz kaynaklı olan hasarlar teminat kapsamına dâhil edilmiştir.

Eksik Sigorta Klozu
Yangın Sigortası Genel Şartları dahilinde, sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olmaktadır. Kısmi hasarlarda ise, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark % 10 veya daha az ise eksik sigorta uygulanmamaktadır.

Çalışanlara Ait Özel Eşyalar
İşyeri çalışanlarına ait özel eşyalar teminata dâhil edilmiştir.

Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri
Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri, kapsamlı bir sağlık hizmeti olarak sunulmaktadır. Bu hizmet kapsamında; kara ambulansına ilave olarak hava ve deniz ambulansı sağlanmaktadır. Ambulans sadece sağlık kuruluşlarına sevk eden bir araç olmayıp, devamlı hizmet (tam gün) vermek üzere, yoğun bakım donanımlı, en gelişmiş haberleşme teknolojisi ile donatılmış ve gereken durumlarda acil müdahale yapabilecek hekim, anestezi teknisyeninden oluşan bir ekip bulundurmaktadır. Bu hizmetten işyeri sigortası poliçesi satın alan bireysel/ tüzel kişiler ve aynı işyerinde Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı olarak çalışan ve işyerinde bulunan kişiler mesai saatleri içerisinde yararlanabilirler. Ayrıca, sigortalı işyerinde Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı olarak çalışan kişilerin görev icabı sigortalı işyeri dışında bulunmaları hallerinde de hizmet geçerli olacaktır.

Anadolu Hizmet İşyeri Yardım
Sigorta sahibi, Anadolu Hizmet İşyeri Teminatı ile birçok asistans hizmetinden dilediği an yararlanarak sorunlarına çözüm bulabilir. Bu sayede de işine daha çok vakit ayırır. Anadolu Hizmet İşyeri Teminatlarından bazıları şunlardır:

Güvenlik Şirketi Hizmeti
Poliçe ile verilen teminatlar sonucu meydana gelen bir hasar durumunda sigortalının talebi ve Anadolu Sigorta’nın onayı ile tecrübeli ve güvenilir profesyoneller tarafından işyerinin güvenliği sağlanıncaya kadar işyerini koruma ve gözetim altına alma hizmeti, en fazla 2 gün için verilir.

Hukuki Danışma Hizmeti
Sigortalının ihtiyaç duyduğu herhangi bir hukuki konuda; özellikle alacakların tahsilatı, kira kontratları, marka/patent tescili, taklit edilen ürünlere karşı tedbirler, rekabet hukuku, teknik ve ticari konularda hukuki bilgilendirme sağlanmasıdır.

Kongre ve Fuar Danışma Hizmeti
Yurtiçinde ve yurtdışında işyerinin faaliyet alanları ile ilgili olarak sektörel fuar, kongre ve organizasyonların tarihlerinin sigortalının talep etmesi halinde telefonla bildirilmesi hizmetidir.

Seyahat Servisi
Anadolu Hizmet’in, işyerinin seyahatini her yönü ile planlayıp düzenleyeceği bir seyahat servisi hizmetidir. Anadolu Hizmet, işyerinin tercihine göre eksiksiz bir yolculuk programı hazırlayarak uçak, tren, otobüs, otel ve araç kiralama rezervasyonlarını yapar. Ayrıca seyahat için yapılan araştırma sırasında diğer alternatifler hakkında da tavsiyelerde bulunur.

AVM PAKET SİGORTA POLİÇESİ

Alışveriş merkezleri için özel olarak geliştirilen “Anadolu AVM Paket Sigorta Poliçesi” ile bu işletmelerin tüm sigorta ihtiyaçları tek bir poliçede toplanmıştır.

Anadolu AVM Paket Sigortası’nın sunduğu güvenceler:

Yangın, yıldırım, infilâk

Yer kayması

Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar

Deprem

Enkaz kaldırma masrafları

Fırtına

Duman

Kar ağırlığı

Sel, su baskını

Dahili su

Sprinkler sızıntısı sonucu oluşan dahili su hasarları

İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları

Kara/hava/deniz taşıtları çarpması

İş durması

Alternatif işyeri değişikliği masrafları

Kira kaybı

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri kötü niyetli hareketler, terör

Hırsızlık

Bina sabit tesisat hırsızlık

Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlığı

Taşınan para hırsızlığı

Emniyeti suiistimal

Geçici adres-nakil

Yangın mali sorumluluğu

Cam ve reklam panosu kırılması

Makine kırılması

Makine kırılması hasarları sonucu soğutucu cihazlarda ürün bozulması

Elektronik cihaz

Çalışanlara ait özel eşyalar

İşveren sorumluluk

Üçüncü şahıs sorumluluk

Asansör, yürüyen merdiven sorumluluk

Çocuk bakım hizmeti

Garaj mali sorumluluk ve valet parking

Su arıtma hasarları

Bedeni zararlar

Ferdi kaza

Fiziki zararlar

Eksik sigorta klozu

Enflasyon koruması

Taşınmaza bağlı hukuksal koruma

Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri

Anadolu Hizmet İşyeri Yardım

Anadolu AVM Paket Sigorta Poliçesi ile uygun fiyat ve geniş teminatlarla otomatik olarak sunulan bazı özel avantajlar şunlardır:

Sprinkler Sızıntısı
(Sadece Anadolu Sigorta’da Limitsiz Olarak)
Sprinkler tesisatından kaynaklanan hasarlar, Yangın Sigortası Genel Şartları – Dahili Su Klozu kapsamında teminata dâhildir.

İzolasyon Yetersizliğinden Kaynaklanan Hasarlar
(Sadece Anadolu Sigorta’da 500.000.-TL Limit ile)
İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından (yer süzgeci bulunan) veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesi ile yakın sebebi derz kaynaklı olan hasarlar teminat kapsamına dâhil edilmiştir.

Eksik Sigorta Klozu
Yangın Sigortası Genel Şartları dâhilinde, sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olmaktadır. Kısmi hasarlarda ise, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark %10 veya daha az ise eksik sigorta uygulanmamaktadır.

Çalışanlara Ait Özel Eşyalar
İşyeri çalışanlarına ait özel eşyalar teminata dâhil edilmiştir.

Asansör, Yürüyen Merdiven Sorumluluk
Asansör ve yürüyen merdivenlerin üçüncü kişilere verecekleri zararlar sonucu meydana gelecek sorumluluklar teminat kapsamına dâhil edilmiştir.

Fiziki Zararlar
Sigortalı kıymetlerde bu poliçe ile verilen teminatlar dışında devrilme, çarpma, kırılma, düşme sonucu oluşacak hasarlar teminat altına alınmıştır.

Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri
Anadolu Acil Sağlık Hizmetleri, kapsamlı bir sağlık hizmeti olarak sunulmaktadır. Bu hizmet kapsamında; kara ambulansına ilave olarak hava ve deniz ambulansı sağlanmaktadır. Ambulans sadece sağlık kuruluşlarına sevk eden bir araç olmayıp, devamlı hizmet (tam gün) vermek üzere, yoğun bakım donanımlı, en gelişmiş haberleşme teknolojisi ile donatılmış ve gereken durumlarda acil müdahale yapabilecek hekim, anestezi teknisyeninden oluşan bir ekip bulundurmaktadır. Bu hizmetten işyeri sigortası poliçesi satın alan bireysel/ tüzel kişiler ve aynı işyerinde Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı olarak çalışan ve işyerinde bulunan kişiler mesai saatleri içerisinde yararlanabilirler. Ayrıca, sigortalı işyerinde Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı olarak çalışan kişilerin görev icabı sigortalı işyeri dışında bulunmalar hallerinde de hizmet geçerli olacaktır.

Anadolu Hizmet İşyeri Yardım
Sigorta sahibi, Anadolu Hizmet İşyeri Teminatı ile birçok asistans hizmetinden dilediği an yararlanarak sorunlarına çözüm bulabilir. Bu sayede de işine daha çok vakit ayırır. Anadolu Hizmet İşyeri Teminatlarından bazıları şunlardır:

Güvenlik Şirketi Hizmeti
Poliçe ile verilen teminatlar sonucu meydana gelen bir hasar durumunda sigortalının talebi ve Anadolu Sigorta’nın onayı ile tecrübeli ve güvenilir profesyoneller tarafından işyerinin güvenliği sağlanıncaya kadar işyerini koruma ve gözetim altına alma hizmeti, en fazla 2 gün için verilir.

Hukuki Danışma Hizmeti
Sigortalının ihtiyaç duyduğu herhangi bir hukuki konuda; özellikle alacakların tahsilatı, kira kontratları, marka/patent tescili, taklit edilen ürünlere karşı tedbirler, rekabet hukuku, teknik ve ticari konularda hukuki bilgilendirme sağlanmasıdır.

Kongre ve Fuar Danışma Hizmeti
Yurtiçinde ve yurtdışında işyerinin faaliyet alanları ile ilgili olarak sektörel fuar, kongre ve organizasyonların tarihlerinin sigortalının talep etmesi halinde telefonla bildirilmesi hizmetidir.

Seyahat Servisi
Anadolu Hizmet’in, işyerinin seyahatini her yönü ile planlayıp düzenleyeceği bir seyahat servisi hizmetidir. Anadolu Hizmet, işyerinin tercihine göre eksiksiz bir yolculuk programı hazırlayarak uçak, tren, otobüs, otel ve araç kiralama rezervasyonlarını yapar. Ayrıca seyahat için yapılan araştırma sırasında diğer alternatifler hakkında da tavsiyelerde bulunur.

AKARYAKIT SERVİS İSTASYONLARI PAKET SİGORTA POLİÇESİ

Anadolu Akaryakıt Servis İstasyonları Paket Sigorta Poliçesi ile akaryakıt servis istasyonlarının tüm sigorta ihtiyaçları tek bir poliçe ile teminat altına alınmaktadır. Bu sigorta ile akaryakıt servis istasyonlarının binaları, muhteviyatı (demirbaş, makine-tesisat [pompalar ve tanklar dâhil], elektronik cihazları, akaryakıt emtiası, market emtiası, kasa muhteviyatı), camları, reklam panoları/totemleri, pompacıların üzerinde bulunan para, çalışanlar ve üçüncü kişiler sigorta güvencesi altına alınır.

Akaryakıt Servis İstasyonları Sigortası’nın sunduğu güvenceler:

Yangın, yıldırım, infilâk

Yer kayması

Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar

Deprem

Enkaz kaldırma masrafları

Fırtına

Duman

Kar ağırlığı

Sel, su baskını

Dahili su

Sprinkler sızıntısı sonucu oluşan dahili su hasarları

İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları

Kara/hava/deniz taşıtları çarpması

İş durması

Kira kaybı

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri kötü niyetli hareketler, terör

Hırsızlık

Bina sabit tesisat hırsızlık

Pompacıların üzerinde bulunan paranın hırsızlığı

Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlığı

Taşınan para hırsızlığı

Emniyeti suiistimal

Geçici adres-nakil

Yangın mali sorumluluğu

Cam ve reklam panosu kırılması

Cam kırılmasına bağlı gıda bozulması

Makine kırılması

Soğutucu cihazlarda ürün bozulması

Elektronik cihaz

Çalışanlara ait özel eşyalar

Fiziki zararlar teminatı

Ferdi kaza

Eksik sigorta klozu

Yer altı tanklarından sızıntıya bağlı mal kaybı

Yakıt pompası ikmal tabancasının/hortumunun kopması (break-away) hasarları

Yer altı akaryakıt tanklarına yanlış yakıt dolumu

İşveren sorumluluk

Dış görev

Servis aracı ile taşıma

Manevi tazminat

Meslek hastalıkları

Üçüncü şahıs sorumluluk

Emanete bırakılan araçlar

Liftten düşme

Araca yanlış yakıt dolumu

Oto yıkama

Çevre kirliliği

Taşınmaza bağlı hukuksal koruma

Anadolu Hizmet İşyeri Yardım

Akaryakıt Servis İstasyonları Paket Sigorta Poliçesi ile uygun fiyat ve geniş teminatlarla otomatik olarak sunulan bazı özel avantajlar şunlardır:

Soğutucu Cihazlarda Ürün Bozulması
Sigortalı yerde bulunan, otomatik olarak devreye girebilecek ve düzenli olarak bakımları yapılan bir jeneratöre bağlı olarak çalışan soğutucu cihazların zarar görmesi ve bu nedenle içinde bulunan gıda maddelerinin kurtarılamayacak derecede hasarlanmaları teminat altına alınmıştır.

Cam Kırılmasına Bağlı Gıda Bozulması
Sigortalı yerde bulunan, içinde gıda maddesi muhafaza edilen camdan mamul her türlü vitrin, tezgâh, dolap vb. camının kırılması neticesinde gıda mamullerinde meydana gelebilecek zararlar teminata dâhil edilmiştir.

Yeraltı Tanklarından Sızıntıya Bağlı Mal Kaybı
Makine kırılması sigorta teminatı kapsamına giren bir maddi hasar sonucu tanklardan sızan akaryakıt teminat altına alınmıştır. Tankların yaşının 20 ve üstünde olması durumunda bu teminat geçerli değildir.

Yakıt Pompası İkmal Tabancasının / Hortumunun Kopması
Yakıt pompası ikmal tabancasının / hortumunun kopması hasarları teminat altına alınmış olup bu kapsamda meydana gelecek hasarlar için muafiyet uygulanmayacaktır.