KOBİ SORUMLULUK SİGORTASI

İşletmenizin Tüm Sorumlulukları bizimle güvencede!

Bu ürünümüz ile sigorta konusu işin yürütülmesi sırasında meydana gelen bir olay ve sigortalı ürünün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda, sigortalının sorumlu tutulabileceği bedensel ve parasal zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlıyoruz.

ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI

Ürün Sorumluluk Sigortası, Ürün Sorumluluk Genel Şartları kapsamında sigortalı tarafından üretilen, satılan, dağıtılan ürünlerin üçüncü şahıslara verebileceği bedeni ve/veya maddi (mal/eşya) zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı sigortalıyı koruma altına alır.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, kusurlu ürünlerin yol açacağı zararlara ilişkin sorumlulukları düzenlemiş bulunmaktadır. İlgili kanunun 4’üncü maddesinde Ayıplı Mal ve Hizmetler başlığı altında, “ayıplı maldan ve/veya ayıplı malın neden olduğu her türlü zarardan dolayı tüketiciye karşı satıcı, bayi, acente, üretici ve ithalatçının, müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları”, ayrıca “satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesinin bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı” belirtilmektedir.