İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI

İşçileriniz sizin sorumluluğunuzdadır!

Bu sigorta ile işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alınır.

Ayrıca, yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücû davaları sonunda ödenecek tazminat miktarları da bu poliçe kapsamındadır.

Aşağıda belirtilen rizikolar prim alınmaksızın teminata dâhil edilebilir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları

Manevi tazminat talepleri

İşçilerin, işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelebilecek iş kazaları

Aşağıda belirtilen rizikolar ise isteğe bağlı olarak prim alınarak teminata dâhil edilebilir.

Meslek hastalığı

İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen kazalar

Yukarıda belirtilen ilk 3 teminat Anadolu Sigorta tarafından ek prim alınmaksızın teminat kapsamına dâhil edilmektedir.

Diğer ek teminatlar isteğe bağlı olarak temin edilebilmektedir.