FERDİ KAZA SİGORTALARI:

Kaza geliyorum demez!

Tarabya Sigorta’dan ferdi kaza yaptırarak hem bedeni zararlarınız için güvenceniz olsun, hem de evde ya da arabada her nerede olursanız onlarca asistans hizmetinden faydalanın.

Tarabya Sigorta’dan ferdi kaza yaptırarak hem bedeni zararlarınız için güvenceniz olsun, hem de evde ya da arabada her nerede olursanız onlarca asistans hizmetinden faydalanın.

ANADOLU SİGORTA FERDİ KAZA PAKETLERİ

GÜLÜMSETEN PAKET (DİŞ TEMİNATLI)

GÜVENLİ GELECEK

Ferdi Kaza Sigortası, ani ve beklenmedik kazaların sonuçlarına karşı güvence sağlar.

Ferdi Kaza Sigorta poliçesi kapsamında yer alan teminatlar aşağıda yer almaktadır:

Ölüm

Sürekli sakatlık

Tedavi masrafları

Gündelik tazminat

Ferdi Kaza Sigortası’nın müşteriye sağladığı önemli avantajlar şunlardır:

Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında ölümü halinde, poliçe üzerinde belirtilen tazminat tutarı sigortalının kanuni varislerine ödenir.

Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakatlığa maruz kalması halinde, poliçede geçerli olan tazminat ödenir. Sürekli sakatlık teminatı, ölüm teminatından az ve ölüm teminatının iki katından fazla olamaz.

Sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza sonucunda sigortalının doktor ücreti ile ilaç, radyografi, kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları, nakil ücretleri hariç sigorta edilebilir.

Sigortalı, kaza neticesinde muvakkatten çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat ödenir.

Ayrıca, Ferdi Kaza Sigortası ile birlikte sigortalıların ihtiyaç duyabileceği hizmetler de paketler halinde sunulmaktadır.

GÜLÜMSETEN PAKET FERDİ KAZA SİGORTASI

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları doğrultusunda, ani ve beklenmedik bir kaza sonucu ölüm ve sürekli sakatlık halleri ile birlikte deprem, sel, yanardağ püskürmesi, yer kayması ve terör sonucu oluşabilecek haller de teminata dâhil edilmiştir. Ürün kapsamında ayrıca aşağıda belirtilen asistans hizmetler sunulmaktadır.

Dolgulu Diş Gold Paketi,

Diyetisyen Danışmanlık,

Psikolojik Danışmanlık,

Eczane Tasarruf Planı,

Göz Taraması

Detayları aşağıda açıklanan asistans hizmetler, poliçenin bir teminatı olmayıp, sigortalılarımızın ihtiyaç duyması halinde sağlanan hizmetlerdir. Bu nedenle söz konusu hizmetler sadece 0 212 328 32 02 numaralı çağrı merkezinin aranarak talep edilmesi halinde organize edilerek sunulmaktadır.
Asistans Hizmet Paketi

Diş Sağlığı Tasarruf Planı

Hizmet ağı içerisinde yer alan klinik ve hekimlerde temin edilen tüm dental hizmetler, poliçe sahibine Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Taban Fiyat Tarifesi’nden sağlanacaktır.

TDB Taban Fiyat Garantisi yanı sıra aşağıda listelenmiş olan hizmetler poliçe sahibine yıllık 1 defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olarak sağlanacaktır.

Gold Diş Sağlığı Tasarruf Planı – Dolgulu

Plana Dâhil Hizmetler

Dolgu sökümü (Tek diş)

Yerel flour uygulaması (Tam çene)

Detertraj (Diş taşı temizliği - alt ve üst çene)

Düşmüş kuron ve köprü simantasyonu (Her sabit üye için)

Okluzal aşındırmalar (Alt ve üst çene)

Okluzyon düzeltilmesi (İki çene)

Bite - Wing radyografi

Diş röntgen filmi (Periapikal - tek diş)

Diş hekimi muayenesi

Konsültasyon

Kontrol hekim muayenesi

Lokal anestezi (Enjeksiyon - İnfiltratif)

Lokal anestezi (Rejyonal)

Oral hijyen eğitimi

Teşhis ve tedavi planlaması

Uzman diş hekimi konsültasyonu

Uzman diş hekimi muayenesi

Vitalite kontrolü

Dolgu (Tek diş için)

 

Diyetisyen Danışmanlık Tasarruf Planı

Hizmet ağı içerisinde yer alan diyetisyenlerde, ilk seans ücretsiz olmak üzere, diğer seanslarda da seans başına %30' a varan oranlarda indirim sağlanmak suretiyle Diyetisyen Danışmanlık Tasarruf Planı Ürünü poliçe sahibine sağlanacaktır.

Psikolojik Danışmanlık Tasarruf Planı

Hizmet ağı içerisinde yer alan psikolog ve psikiyatrlarda, ilk seans ücretsiz olmak üzere, diğer seanslarda da seans başına %30' a varan oranlarda indirim sağlanmak suretiyle Psikolojik Danışmanlık Tasarruf Planı Ürünü poliçe sahibine sağlanacaktır.

İlaç Tasarruf Planı (Eczane)

Hizmet ağı içerisinde yer alan anlaşmalı eczanelerde ilaç fiyatlarında %2,5 ile %10 arasında, dermo kozmetik ürünlerde %10 - %15 arasında, optik ürünlerde %20 ile %40 arasında indirim sağlanmak suretiyle İlaç (Eczane) Tasarruf Planı Ürünü poliçe sahibine sağlanacaktır. Plan kullanımında herhangi bir sınır yoktur.

Ücretsiz Göz Paketi

Hizmet ağı içinde yer alan anlaşmalı kurumlarda, poliçe sahibine yılda 1 defaya mahsus göz taraması ücretsiz, diğer tüm tetkik ve ameliyatlarda %30'a varan indirim uygulanacaktır.

Plana Dâhil Hizmetler

Otoref (Göz Ölçümü) - Göz bozukluğu Miyop, Astigmat, Hipermetrop

Tonometre (Tansiyon Ölçümü)

Biyomikroskop (Doktor Muayenesi)

Renk Hissi (Renk Körlüğü Testi/Gerektiği Durumlarda)

Retina Muayenesi (Göz Arkası Muayenesi/Gerektiği Durumlarda)

Kuru Göz Ölçümü (Gerektiği Durumlarda)

GÜVENLİ GELECEK SİGORTASI

18-65 yaş arasındaki anneler, babalar veya çocuğun eğitim masrafını üstlenen tüm herkesin; yaptırabileceği ‘Güvenli Gelecek Sigortası’ aşağıda belirtilen 8 ayrı paketten oluşmaktadır.

Güvenli Gelecek

Güvenli Gelecek Plus

Güvenli Gelecek Maxi

Güvenli Gelecek Maxi Plus

Güvenli Gelecek Gold

Güvenli Gelecek Gold Plus

Güvenli Gelecek Gold Maxi

Güvenli Gelecek Gold Maxi Plus

Güvenli Gelecek Sigortası, cazip fiyat ve teminatlarla sigortalının, çocuğunun eğitim hayatının aksamadan devam etmesini sağlar.
Güvenli Gelecek Sigortası, ani ve beklenmedik bir kaza sonucu ölüm ve sürekli sakatlık hallerinde sigortalının çocuğuna, yasal varislerine veya poliçede belirtilecek kişilere, paket içeriğine göre belirlenecek tutarlarda ve sürede aylık tazminat ödemesi yapar.
Deprem, sel, yanardağ püskürmesi, yer kayması ve terör sonucu oluşabilecek zararlar teminat kapsamındadır.