İNŞAAT ALL RİSK SİGORTASI

Doğal afetlerin ve ekonomik krizlerin sıkça yaşandığı ülkemizde çeşitli ölçekteki tüm yatırımların güvence altına alınması oldukça önem taşır.
İnşaat All Risks Sigortası’nın gerekliliği; projenin devamlılığının sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkar.

İnşaat All Risks Sigorta Poliçesi, inşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra;

Tabii olaylar (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına...),

Yangın, yıldırım, infilâk,

Hırsızlık,

Şantiye-işletme kazaları,

Dikkatsizlik ve sabotaj nedeniyle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır.

İnşaat Sigorta Poliçesi, “tek poliçede” pek çok sigorta çeşidini bir araya getirerek, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm olanağı sunar.

MONTAJ ALL RİSK SİGORTASI

Günümüzün hızla gelişen teknolojisi ve insan gereksinimleri, sanayicilerin fabrikalarını, tesislerini yenilemelerini ve yeni yatırımlar yapmalarını bir gereklilik haline getirmiştir.
Yeni yatırımlar gerçekleştirilirken olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için Montaj All Risks
Sigortası bir avantaj ve gerekliliktir.

Montaj Sigorta Poliçesi, montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra;

Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması)

Yangın, yıldırım, infilâk

Hırsızlık

gibi nedenlerle oluşabilecek riskleri de güvence altına alır. Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.

Montaj Sigortası’nı; imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini yüklenen firma, monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede “sigortalı” olarak belirlenebilir.