MAKİNA KIRILMASI SİGORTASI

Ekonominin temel unsurlarından biri sanayi ise sanayinin temel unsurlarından birisinin, belki de en önemlisinin makineler olduğu bir gerçektir. Bu nedenle makinelerin kullanımı kadar korunması ve güvence altına alınması da çok önemlidir.

Makine Kırılması Sigorta Poliçesi, makine ve tesislerin deneme devresinden sonra;

Normal çalışır halde iken,

Aynı İşyerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında,

Dururken ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Teminat kapsamına giren başlıca riskler ise şunlardır:

İşletme kazaları

Hatalı tasarımın yol açacağı ziya ve hasarlar

Kısa devre, diğer elektriksel nedenler

Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi

Kazanlardaki su eksikliği

Su çekiçlemesi

Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar

Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal