ENERJİ TESİSLERİNE ÖZEL GENİŞ KAPSAMLI MAKİNE SİGORTASI (CMI)

Güneş Enerji Santralleri

Sigortalanan Kıymetler

Standart

PV modüller

Güç çeviriciler

Trafolar

İletim ve dağıtım hatları

SCADA, CCTV ve diğer elektronik cihazlar

İdari binalar

Gözetleme, denetleme kulübeleri/yapıları (vb. sistemin işletilebilmesi için tesis mülkiyetinde mevcut olan kıymetler)

İsteğe bağlı

 • Belli bir mesafeye kadar, tesis mülkiyetinde olup, tesis dışında kalan enerji ve telekomünikasyon hatları

Verilen Teminatlar

Başlıca aşağıdaki haller olmak üzere; ani ve öngörülemeyen sebeplerden ve istisna edilmeyen hallerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masrafları karşılar.

Standart

 • Yangın, yıldırım, infilâk

 • Doğal afetler

 • Kara/hava/deniz taşıtları çarpması

 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

 • Hırsızlık

 • Deprem ve yanardağ püskürmesi

 • Geniş kapsamlı makine kırılması

 • Elektronik cihaz

 • Fazla mesai, gece işçiliği, tatil günlerinde çalışma ve hızlandırılmış nakliyat giderleri

 • Uçakla taşıma ek giderleri

 • Enkaz kaldırma

 • Profesyonel hizmetler

 • Planlar & dokümanlar teminatı (poliçe üzerinde istisna edilmeyen tüm haller teminata dâhildir.)

İsteğe bağlı

 • Operasyonel kar kaybı

   

Rüzgâr Enerji Santralleri

Sigortalanan Kıymetler

Standart

 • Rüzgar türbinleri

 • Trafolar

 • Şalt hasası ve tesis içindeki iletim ve dağıtım hatları

 • SCADA, CCTV ve diğer elektronik cihazlar

 • İdari binalar

 • Gözetleme, denetleme kulübeleri/yapıları (vb. sistemin işletilebilmesi için tesis mülkiyetinde mevcut olan kıymetler)

İsteğe bağlı

 • Belli bir mesafeye kadar, tesis mülkiyetinde olup, tesis dışında kalan enerji ve telekomünikasyon hatları

 • Ulaşım yolları

Verilen Teminatlar

Başlıca aşağıdaki haller olmak üzere; ani ve öngörülemeyen sebeplerden ve istisna edilmeyen hallerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masrafları

Standart

 • Yangın, yıldırım, infilâk

 • Doğal afetler

 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

 • Deprem ve yanardağ püskürmesi

 • Geniş kapsamlı makine kırılması

 • Elektronik cihaz

 • Fazla mesai, Gece işçiliği, tatil günlerinde çalışma ve hızlandırılmış nakliyat giderleri

 • Artan çalışma masrafları dışındaki ek giderler

 • Uçakla taşıma ek giderleri

 • Enkaz kaldırma

 • Profesyonel hizmetler

 • Planlar & dokümanlar teminatı(Poliçe üzerinde istisna edilmeyen tüm haller teminata dâhildir.)

İsteğe bağlı

 • Operasyonel kâr kâybı

 • Dolaylı Kâr kaybı (Tedarikçi riski, müşteri riski, erişimin engellenmesi)

 • Garanti Dönemi İçerisinde Makine Kırılması Sonucunda Meydana Gelen İş Durması

Hidroelektrik Santraller

Sigortalanan Kıymetler

Standart

 • Regülatör/Baraj gövdesi

 • Türbin/Jeneratör seti

 • Trafo

 • Enerji tüneli

 • Su iletim kanalı

 • Yükleme havuzu

 • Cebri boru

 • Santral binası

 • Şalt sahası

 • Enerji iletim hatları

 • Gözetleme, denetleme kulübeleri/yapıları (vb. sistemin işletilebilmesi için tesis mülkiyetinde mevcut olan kıymetler)

İsteğe bağlı

 • Belli bir mesafeye kadar, tesis mülkiyetinde olup, tesis dışında kalan enerji ve telekomünikasyon hatları

 • Ulaşım yolları

Verilen Teminatlar

Başlıca aşağıdaki haller olmak üzere; ani ve öngörülemeyen sebeplerden ve istisna edilmeyen hallerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masrafları

Standart

 • Yangın, yıldırım, infilâk

 • Doğal afetler

 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

 • Deprem ve yanardağ püskürmesi

 • Geniş kapsamlı makine kırılması

 • Elektronik cihaz

 • Fazla mesai, gece işçiliği, tatil günlerinde çalışma ve hızlandırılmış nakliyat giderleri

 • Artan çalışma masrafları dışındaki ek giderler

 • Uçakla taşıma ek giderleri

 • Enkaz kaldırma

 • Profesyonel hizmetler

 • Planlar & dokümanlar teminatı (Poliçe üzerinde istisna edilmeyen tüm haller teminata dâhildir.)

İsteğe bağlı

 • Operasyonel kâr Kaybı

 • Dolaylı kâr kaybı (Tedarikçi riski, müşteri riski, erişimin engellenmesi)

 • Garanti dönemi İçerisinde makine kırılması sonucunda meydana gelen iş durması

Biyokütle / Kombine Çevrim Enerji / Termik Santraller

Sigortalanan Kıymetler

Standart

    • Kazanlar

Türbin/Jeneratör seti

Trafolar

Borular

Enerji iletim hatları

SCADA, CCTV ve diğer elektronik cihazlar

Santral binaları

İdari binalar

Soğutma kuleleri

Arıtma tesisleri

Kondansatörler

Gözetleme, denetleme kulübeleri/yapıları (vb. sistemin işletilebilmesi için tesis mülkiyetinde mevcut olan kıymetler)

İsteğe bağlı

Belli bir mesafeye kadar, tesis mülkiyetinde olup, tesis dışında kalan enerji ve telekomünikasyon hatları

Verilen Teminatlar

Başlıca aşağıdaki hâller olmak üzere; ani ve öngörülemeyen sebeplerden ve istisna edilmeyen hallerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masrafları

Standart

Yangın, yıldırım, infilâk

Doğal afetler

Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

Deprem ve yanardağ püskürmesi

Geniş kapsamlı makine kırılması

Elektronik cihaz

Fazla mesai, gece işçiliği, tatil günlerinde çalışma ve hızlandırılmış nakliyat giderleri

Artan çalışma masrafları dışındaki ek giderler

Uçakla taşıma ek giderleri

Enkaz kaldırma

Profesyonel hizmetler

Planlar & Dokümanlar teminatı (Poliçe üzerinde istisna edilmeyen tüm haller teminata dâhildir.)

İsteğe bağlı

Operasyonel kâr kaybı

Dolaylı kâr kaybı (Tedarikçi riski, müşteri riski, erişimin engellenmesi)

Garanti dönemi içerisinde makine kırılması sonucunda meydana gelen iş durması

Jeotermal Enerji Santralleri

Sigortalanan Kıymetler

Standart

Kazanlar

Türbin/jeneratör seti

Trafo

Borular

Kuyubaşı pompa sistemleri

Enerji iletim hatları

SCADA, CCTV ve diğer elektronik cihazlar

İdari binalar

Gözetleme, denetleme kulübeleri/yapıları (vb. sistemin işletilebilmesi için tesis mülkiyetinde mevcut olan kıymetler)

İsteğe bağlı

Belli bir mesafeye kadar, tesis mülkiyetinde olup, tesis dışında kalan enerji ve telekomünikasyon hatları

Kuyular

Verilen Teminatlar

Başlıca aşağıdaki haller olmak üzere; ani ve öngörülemeyen sebeplerden ve istisna edilmeyen hallerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masrafları

Standart

Yangın, yıldırım, infilâk

Doğal afetler

Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

Deprem ve yanardağ püskürmesi

Geniş kapsamlı makine kırılması

Elektronik cihaz

Fazla mesai, gece işçiliği, tatil günlerinde çalışma ve hızlandırılmış nakliyat giderleri

Artan çalışma masrafları dışındaki ek giderler

Uçakla taşıma ek giderleri

Enkaz kaldırma

Profesyonel hizmetler

Planlar & Dokümanlar teminatı (Poliçe üzerinde istisna edilmeyen tüm haller teminata dâhildir.)

İsteğe bağlı

Operasyonel kâr Kaybı

Dolaylı kâr kaybı (Tedarikçi riski, müşteri riski, erişimin engellenmesi)

Garanti dönemi içerisinde makine kırılması sonucunda meydana gelen iş durması