MESLEKİ SORUMLULUK :

Herkesin bir mesleği, her mesleğin bir sorumluluğu var!

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Bu ürünümüz ile oda, birlik, dernek gibi meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlıyoruz.

Anadolu Sigorta’da hangi mesleklere sorumluluk teminatı veriliyor.

Zorunlu Hekim Sorumluluk (Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk)

Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk

Serbest muhasebeci mali müşavir

Yeminli mali müşavir

Mühendis

Mimar

Hastane /Tıp Merkezi/Poliklinik İşletmeciliği

Avukat

Veteriner

İş güvenliği uzmanı

Bağımsız denetim

Belgelendirme firmaları

Acentelik / Brokerlik

Çevre yönetim planı hazırlama

Sayısal kadastral harita yapım işleri

Marka ve patent vekilliği

Laboratuvar işletmeciliği

Yönetici ve Yönetim Kurulu üyeleri